İşitme Engelliler

İşitme kaybı, çocuğun seslere tepki vermemesi ve konuşmada gerilik ile belirti veren duyusal bir bozukluktur. Yapılan odyometrik değerlendirmeler sonucunda işitme kaybının derecesi ve şiddeti ölçülür ve çocuk odyometrik ölçümlere göre cihazlandırılır.

 

Cihazlandırma sonrasında doğal, sözel, işitsel yaklaşıma göre özel eğitim desteği önem kazanmaktadır. Eğitimde amacımız, sözel iletişim becerilerini, çocuğun işitme performansı ölçüsünde en üst seviyede geliştirmektir. Merkezimizde ses yalıtımlı, işitme eğitimi bölümümüzde, işitme kaybı tanılı çocuklara işitme engelliler öğretmeni ile bireysel ve grup özel eğitim destek eğitimi verilmektedir.