Turgutlu Şubesi

Hülya ARABASÜREN - Şube Müdürü (Özel Eğitim Öğretmeni)

Turgutlu Şubemiz 1998 yılı Ağustos ayında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak açıImıştır. Gelişim Özel Eğitim MerkezIerinin İlk Şubesidir. Bu şubemizin Manisa İI ve ilçelerinde açıIan ilk Özel Eğitim ve RehabiIitasyon Merkezi oIup, Türkiyede de ilçelerde açıIan ilk ve genelde 54. RehabiIitasyon Merkezi olma özelIiği buIunmaktadır. Merkezimiz 2006 Haziran ayında MiIIi Eğitim bakanlığına bağlanmış ve faaliyetlerini MiIIi Eğtim Bakanlığının denetiminde sürdürmektedir.


Turgutlu şubemizde haIen;

5 Fizyoterapist

1 Dil terapisti

2 Psikolog

1 Rehber Öğretmen

16 Özel Eğitim Öğretmeni

4 Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

 Okul Öncesi Öğretmeni

Olmak üzere topIam 33 Özel Eğitim ve RehabiIitasyon personeli bulunmaktadır.


Bunların dışında;

5 Büro Memuru

3 Yardımcı Hizmetli

4 Servis GörevIisi

5 Şoför

Olmak üzere topIam 50 personelimiz görev yapmaktadır.

 

Turgutlu Şubemizde;

  • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Programı,
  • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi Programı,
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitimi Programları bulunmaktadır. 

    Turgutlu Şubemizde sayısı her geçen gün artmakla birlikte yaklaşık 430 öğrencimize bireysel ve seanslı grup eğitimi veriImektedir. Turgutlu şubemizde yaklaşık 600 çocuğa hizmet verebiIecek fiziksel ve personel donanımımız mevcuttur.