Otistik Çocuklar

 

OTİZM


Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler

Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm özür grupları dahil olmak üzere) özürlü olma oranı %2dir; Otistik olması oranı ise %0.5'tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak değerlendirilirdi). Bir otistik çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3 dür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otistiklerde, etkilenme dereceleri değişse de, aşağıdaki ortak belirtiler görülür;

·        Sosyal ilişkilerde güçlük Konuşma güçlüğü 

·        Sessiz iletişimde zorlanma 

·        Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma 

·        Değişikliklere karşı tepki ve direnç gösterme 

Otizmin tipik özellikleri

Otistik Bir Çocuk, 

·        Başkalarına karşı ilgisizdir. 

·        Göz temasından kaçınır. 

·        Başkaları ile kendiliİinden iletişim kurmaz. 

·        İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir.

·        Diğer çocuklarla oynamaz. 

·        Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur. 

·        Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar. 

·        Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz.

·        Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz. 

·        Bazıları yaratıcılık gerektirmeyen bazı işleri oldukça hızlı ve iyi yapar.

OTİZMİN TİPİK BELİRTİLERİ

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler.Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir. 

Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk 

Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek

Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak

 

Tehlikeye karşı duyarsızlık

Göz temasının çok az ya da hiç olmaması

Sürekli aynı oyunları oynamak

 

Acıya karşı duyarsızlık

Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)

Yanlız kalmayı tercih etmek

 

Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak

Objeleri kendi etrafında çevirmek

Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık

 

Objelere gereksiz yere bağlanmak

 İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak

Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik

 

Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak

Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık

Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)